Univerzita Palackého v Olomouci
Sekce extrapyramidových onemocnění
České neurologické společnosti ČLS JEP

pořádají

  

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

DYSTONIE A DYSTONICKÉ SYNDROMY

  

OLOMOUC, 8. – 9. 12. 2011

  

Organizační zajištění: Konferenční servis UP